back-end-developer
Icon

Back-end Developer

หากคุณมีทักษะในการพัฒนาเว็บไซด์และมีใจรักในการเล่นเกมและมีความสุขที่ได้อยู่ในสังคมของเพื่อนๆที่ชอบสิ่งเดียวกัน นี่คือที่ๆเหมาะจะให้คุณได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะของคุณอย่างเยี่ยมยอด งานของคุณจะมีผลกระทบกับผู้เล่นเกมเป็นล้านๆคนของเราทักษะของคุณจะเติมโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพราะการพัฒนาระบบที่รองรับจำนวนผู้เล่นขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและมีใจรักชอบแก้ปัญหาจึงเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกันกับเรา

ความรับผิดชอบ
 • ออกแบบและพัฒนา API, Service, Database
 • ทำให้ระบบมีความรวดเร็ว ถูกต้อง เสถียร ยืดหยุ่น และ scalability ที่ดี
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมเพื่อให้ได้ software ที่มีคุณภาพ
 • พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ หรือต่อยอดจากฟีเจอร์เดิมได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Data structures, Algorithms, Space and Time complexity, OOP, Design Patterns, Best practices, Unit testing ฯลฯ
 • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
 • สามารถใช้ typescript/golang/rust ภาษาใดภาษาหนึ่งได้อย่างชำนาญ
 • สามารถใช้งาน MySQL, Mongo, Redis ได้
 • สามารถทำงานร่วมกันกับทีม และติดต่อประสานงานกับทีมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
 • มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีใจรักในความสำเร็จ
 • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนๆ ในทีมได้
 • ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)

Go to top