Digital Entertainment Beyond Universe Zoneเกี่ยวกับเรา


เทคโนโลยี

จุดแข็งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของการเขียนซอฟต์แวร์เกมจนสามารถพัฒนาระบบ /Platform ที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้พัฒนาเกมรายอื่นได้

ประสบการณ์

มีประสบการณ์พัฒนาเกมมากว่า 16 ปี

ความเป็นผู้นำ

เป็นผู้นำทางด้านเกมออนไลน์ที่ผลิตโดยคนไทยและประสบความสำเร็จด้านการตลาด

ความเชื่อถือ

ความเชื่อถือของลูกค้าทำให้ฐานลูกค้าขยายขึ้นทุกปี และคาดว่าจะถึง 3,000,000 คนในปี 2558


บริษัท ดี บัสซ์ จำกัด

รู้จักกันในนาม “Debuz” ผู้นำทางด้านเกมออนไลน์ของคนไทย ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542

โดยเริ่มจากบริษัทพัฒนาเว็บโฮสติ้งและเว็บแอพพลิเคชั่น ต่อมาเข้าสู่ธุรกิจการพัฒนาเกมบนโทรศัพท์มือถือซึ่งมีเกมที่ไปคว้ารางวัลในต่างประเทศหลายเกม ในช่วงเกือบ 16 ปีที่ผ่านมา บริษัทหันมาสู่การพัฒนาเกมออนไลน์แบบ MMORPG เต็มรูปแบบ โดยสามารถพาเกม “อสุรา” ติดอันดับ 1 ใน 10 ของเกมออนไลน์ที่มีผู้นิยมเล่นมากที่สุดในประเทศ และเป็นเกมไทยที่สามารถช่วงชิงสัดส่วนทางการตลาดจากเกมออนไลน์นำเข้าได้สำเร็จ ปัจจุบัน Debuz ขยายกลุ่มธุรกิจออกไปอีก 2 กลุ่ม คือ บริษัท GAMEINDY ซึ่งดูแลลูกค้า/ผู้เล่นเกมออนไลน์เป็นหลักเน้นการทำธุรกิจแบบ B2C เพราะการบริการที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเกมออนไลน์ ส่วนอีกบริษัทคือ บริษัท ทำเกม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นเรื่อง R&D ทั้งในด้านการพัฒนาเกมที่มี innovative และด้านการพัฒนา Platform, Middleware ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเกมให้กับผู้พัฒนาในปัจจุบัน เป็นการเน้นทำธุรกิจในกลุ่ม B2B ซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาไปสู่การให้บริการแก่ผู้พัฒนาเกมแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยให้มีเกมไทยพัฒนาออกมาให้บริการในตลาดมากขึ้น
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาตลอด 16 ปี

ด้วยประสบการณ์ 16 ปี เรามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของการเขียนซอฟต์แวร์เกม จนสามารถพัฒนาระบบ /Platform ที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้พัฒนาเกมรายอื่นได้
ผู้บริหาร


NUMBER

1,000,000+ Members | 700,000+ MAU 16 Years | 75,000+ DAU 40 Staffs | 30,000+ CCU 9.5M Caps


สิทธิชัย เทพไพฑูรย์

ธีรวัฒน์ พิทยาภรณ์

วิชชุ พร้อมจรรยากุล

ประไพกร เทพไพฑูรย์

โชค วิศวโยธิน

ฉันทวิทย์ พงษ์ศิริทีมงาน ดีบัสซ์

เราทุ่มเทกับงานของเรา เรารักและทำในสิ่งที่ชื่นชอบ เพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุด

แม้การทำงานจะมีอุปสรรคเกิดขึ้น

เราก็จะช่วยกันแก้ปัญหา

เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลานั้นให้จงได้


16 ปี ดีบัสซ์เกมของเรา
ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

โทร : 02-7347590, 02-7349981

แฟกซ์ : 02-7347591

21/1001 หมู่ที่ 5 ซ.นวมินทร์ 42 ถ.นวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240

Copyright ©2013 Debuz Co.,Ltd.

All Right Reserve.